6 Hobby’s Waar Je Slimmer Van Wordt

0
5362

Wie zijn hersenen gebruikt bij één van deze hobby’s stimuleert zijn of haar intelligentie. Sommige hobby’s vragen namelijk om bepaalde hersenactiviteiten. Deze 6 hobby’s zorgen ervoor dat de neuronen in je hersenen zodanig getraind worden, zodat de verbindingen sterker en soepeler worden en daarmee je intelligentie verhogen.

1. Muziek maken
Wetenschappers zijn het erover eens dat musiceren het intelligentiequotiënt verhoogt. Het is al veel bij kinderen onderzocht en het blijkt dat het kunnen spelen van een instrument het abstractievermogen en het analytisch denken sterk verbeterd. Gezamenlijk muziek maken bevordert daarbij ook het groepsgevoel en het versterkt zowel de discipline als de sociale en emotionele vaardigheden. Er is veel onderzoek naar gedaan door prof. Hans Günther Bastiaan op Berlijnse scholen en Canadese onderzoekers kwamen met dezelfde conclusies waar zij over schreven in het neurologisch vakblad Brain. Ook onderzoekers van de Havard Medical School delen dezelfde mening: muziek maakt slim.

2. Sporten
Van sporten ga je jezelf beter voelen en je wordt er fitter en gezonder van. Nu is uit meerdere onderzoeken gebleken dat je er ook nog eens slimmer van wordt. Uit recente Canadese onderzoeken blijkt dat sporten je mentaal scherper maakt. Binnen tien minuten sporten maakt zich een stofje in de hersenen aan, dat nieuwe hersencellen aanmaakt en nieuwe verbindingen tussen bestaande hersencellen aanlegt. Deze nieuwe verbindingen zorgen ervoor dat de hersenen sneller en beter functioneren. Duitse wetenschappers deden onderzoeken bij middelbare scholieren. Zij scoorden beter op moeilijke toetsen na tien minuten complexe fitnessoefeningen. Ingewikkelde sportactiviteiten zouden volgens de Duitsers een scherpe geest en concentratievermogen verbeteren.

3. Spelletjes
Als je vrije tijd steekt in puzzelen, bordspelen, kruiswoordraadsels kun je daarmee je hersenen trainen. Je kunt zelfs stellen dat sommige computerspelletjes bij kunnen dragen tot het stimuleren van de hersenscherpte, mits deze wel uitdagen tot het steeds toepassen van nieuwe oplossingsmogelijkheden en strategieën. Ook met schaken kun je leren steeds beter oplossingsgericht en probleemoplossend te werken. In Amerika hebben ze het op het Rhodes College en Temple University onderzocht en geconcludeerd dat vooral de kinderen die veel spelletjes doen een betere ruimtelijk visuele intelligentie ontwikkelen.

4. Lezen
Veel lezen zorgt voor een grotere woordenschat en meer parate kennis. Hoe meer je leest, hoe meer informatie en ideeën je opdoet. Een cursus snellezen zorgt ervoor dat je nog sneller en beter wordt in het opslaan van informatie uit boeken.

5. Een vreemde taal leren
Het leren van een vreemde taal zorgt ervoor dat de neuronen in onze hersenen meer onderlinge verbindingen gaan leggen. Een tweede of derde taal leren maakt je hersenen scherper. Volgens een langlopend onderzoek van het Department of Psychologie aan de Universiteit in Edinburgh verlaagt het leren van meerdere talen het risico van dementie op latere leeftijd.

6. Mediteren
Wetenschappers van de Universiteit van Californië hebben een onderzoek gedaan bij een groep van 44 mensen die vanaf de leeftijd van 5 jaar tot 45 jaar regelmatig mediteerden. Zij werden onderzocht met een MRI-scan. Het bleek dat de hippocampus bij de mediterende groep beduidend groter was. De hippocampus is het deel van de hersenen, dat gerelateerd wordt aan het geheugen en leervermogen. In Nederland is men er overigens wat sceptisch over de conclusie uit het onderzoek, omdat hersengrootte geen verband zou hebben met intelligentie. Wat wel met zekerheid gesteld kan worden is dat je met mediteren je gedachten leeg kunt maken, waardoor je een betere concentratie kunt bevorderen. Een goede concentratie draagt op die manier wel gunstig bij aan het vermogen leerstof in je op te kunnen nemen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here